注册 登录  
 加关注
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

“实”全十美班

结实 诚实 踏实 充实

 
 
 

日志

 
 

二下语文必会102个看拼音写词语 拼音打印版  

2015-06-19 18:10:45|  分类: 默认分类 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
 二下语文必会102个看拼音写词语    姓名__________
1 jiě dònɡ   shì jiè   sǔn yá   hū huàn   zhuī ɡǎn   shāo huǒ   jiāo shuǐ 
 wēi xiào   xiǎo xī   yě huā   ɡuānɡ rónɡ   tǎnɡ xià 
2  dù juān   ní nìnɡ   fēn fānɡ   yīnɡ ɡāi   mào yǔ   xū yào   yǔ dī   
ruò xiǎo   lì yònɡ   zú jì 
3  huán rào   yǐn yuē   mào shènɡ   fènɡ huánɡ   xiónɡ wěi   huī huánɡ   
zhǎn xiàn  mào mì   mì táo   cǎi zhāi   shǎn shuò   jìnɡ ài   kǒnɡ lónɡ   
xīn xiān  xiànɡ jiǎo ɡǔ     pú tɑo ɡōu 
4  pō shuǐ   shóu jiǎo   hǒnɡ piàn   ér qiě   tí wèn   wèn tí   zhuǎn dònɡ  
zhá yǎn   wén yì   wū hēi   qí ɡān   yóu piào  
5  cǎi hónɡ   zhī zhū   xī chóu   yán shí   táo pǎo   xiànɡ dǎo   chuí xià    huānɡ zhānɡ   zhōnɡ shí 
6  jià qián   pī pínɡ   bō li   pò suì   jì xù   jiāo ào   ɡē bo  huànɡ dɑnɡ   shānɡ rén   ɡuānɡ huá   cōnɡ mínɡ  
7  lóu tī   nǎo jīn   fù jìn   tǎo yàn   dàn ké   jīnɡ yà   jiāo jí qī fu  
 chì bǎnɡ   zāo ɡāo    pài sònɡ   jì suàn  
8  zhēn zhū   zuān yán   jù lí   jiǎn chá   chì zé   kuā jiǎnɡ   chuán rǎn   
yán hán   shuì zháo   mí yǔ    nài lì   zhǒnɡ lèi 
3    cōnɡ mínɡ   mì fēnɡ   hǒnɡ piàn   mínɡ shènɡ ɡǔ jì    jīn bì huī huánɡ 

刨根问底 青菜 敲门

  评论这张
 
阅读(145)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018